Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Std.
24.08.2019; 17:00 Uhr ca. 6 Stun­den
9161 Ma­ria Rain (An­gern) -
Ser­vice vor 3 Wo­chen
 • An­lass:

  Gar­ten­par­ty

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Spei­sen zu­be­rei­ten, Buf­fet be­treu­en, Bier zap­fen, Cock­tails/Long­drinks mi­xen, Gril­len, Ab­räu­men/Spül­dienst

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Ne­ben­jobs

 • Ge­wer­be­schein:

  er­for­der­lich

ID: 557531 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Std.
24.08.2019; 17:00 Uhr ca. 6 Stun­den
9161 Ma­ria Rain (An­gern) -