Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
11.08.2019; 08:00 Uhr ca. 6 Stun­den
8041 Graz (Lie­benau) -
Ser­vice vor 1 Wo­chen
 • An­lass:

  Hoch­zeit

 • Auf­ga­ben:

  Ab­räu­men/Spül­dienst

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent wird an­ge­stellt

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Ne­ben­jobs

  ID: 559485 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  10,00 €/Std.
  11.08.2019; 08:00 Uhr ca. 6 Stun­den
  8041 Graz (Lie­benau) -