Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/45 Min.
03.01.2020 1 Stun­de
6020 Inns­bruck -
Mu­sik vor 1 Mo­na­ten
 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Mu­sik­theo­rie

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Ne­ben­jobs

  ID: 623393 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  15,00 €/45 Min.
  03.01.2020 1 Stun­de
  6020 Inns­bruck -