Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
05.01.2020 3 Ta­ge
4020 Linz -
Spra­chen vor 2 Wo­chen
 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Ne­ben­jobs

  ID: 629305 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  25,00 €/90 Min.
  05.01.2020 3 Ta­ge
  4020 Linz -