Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Std.
08.02.2020; 13:00 Uhr un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
3213 Fran­ken­fels (Über­gangrot­te) -
Ser­vice vor 1 Wo­chen
 • An­lass:

  Gas­tro­no­mie

 • Be­schrei­bung der Gas­tro­no­mie:

  Gast­hof

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Spei­sen zu­be­rei­ten

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent wird an­ge­stellt

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Wo­chen­en­de zu den Mitt­ler oder Abend zeit

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung

  ID: 631703 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  16,00 €/Std.
  08.02.2020; 13:00 Uhr un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
  3213 Fran­ken­fels (Über­gangrot­te) -