Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
21.06.2020; 07:30 Uhr ca. 4 Stun­den
8401 Kals­dorf bei Graz -
Ser­vice vor 3 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Spei­sen zu­be­rei­ten, Buf­fet be­treu­en

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Ne­ben­jobs

  ID: 662175 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  12,00 €/Std.
  21.06.2020; 07:30 Uhr ca. 4 Stun­den
  8401 Kals­dorf bei Graz -