Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Tag
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. täg­lich
2500 Ba­den -
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

  ID: 682353 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  17,00 €/Tag
  ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. täg­lich
  2500 Ba­den -