Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
2734 Ter­nitz (Gu­ten­mann) -
Mu­sik vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Kla­vier­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Jazz, Rock/Pop, Folk/Chan­son, Mu­sik­theo­rie

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ne­ben­jobs

  ID: 697697 Job mel­den
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  15,00 €/45 Min.
  ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
  2734 Ter­nitz (Gu­ten­mann) -