Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
26.03.2021; 18:00 Uhr 5 Ta­ge
1200 Wien (Bri­git­ten­au)
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Be­treu­er

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  6 Mo jun­ger Ka­ter,kein Frei­gang, Woh­nungs­kat­ze

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 756643 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
26.03.2021; 18:00 Uhr 5 Ta­ge
1200 Wien (Bri­git­ten­au)