Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. mo­nat­lich
1140 Wien (Pen­zing)
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
  • Auf­ga­ben:

    Ra­sen mä­hen

  • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

    Sa

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 767378 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. mo­nat­lich
1140 Wien (Pen­zing)