Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
10.06.2021; 11:00 Uhr ca. 2 Stun­den
4400 Steyr
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  All­ge­mei­ner Um­gang

 • Ge­rä­te:

  Smart­pho­ne/Han­dy

 • Be­triebs­sys­tem:

  Os

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  grund­sätz­li­che Auf­klä­rung f. han dy Nut­zung f. 2 Se­nio­ren
  Adres­sen ord­nen, whats­app Nut­zer­be­din­gun­gen usw.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 768946 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
10.06.2021; 11:00 Uhr ca. 2 Stun­den
4400 Steyr