Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
24.06.2021 ca. 4 Stun­den
6020 Inns­bruck
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  All­ge­mei­ner Um­gang

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top, Smart­pho­ne/Han­dy

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows, An­dro­id

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 775545 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
24.06.2021 ca. 4 Stun­den
6020 Inns­bruck