Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
11.07.2021; 01:00 Uhr 1 Wo­che 1 Std. täg­lich
1210 Wien (Flo­rids­dorf)
Haus­halt vor 4 Wo­chen
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Be­treu­er

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Wir freu­en uns auf ei­ne lie­be­vol­le Kat­zen­be­treue­rIn.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Fe­ri­en­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 777398 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
11.07.2021; 01:00 Uhr 1 Wo­che 1 Std. täg­lich
1210 Wien (Flo­rids­dorf)