Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Tag
03.09.2021; 18:00 Uhr 1 Tag
4040 Linz
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Wie­der­hol­te Be­treu­un­gen nach Ver­ein­ba­rung

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 797138 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Tag
03.09.2021; 18:00 Uhr 1 Tag
4040 Linz