Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Std.
14.09.2021; 07:30 Uhr ca. 4 Stun­den
4073 Wil­he­ring (Ap­pers­berg)
Haus­halt vor 6 Ta­gen
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Hund

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Mein Wel­pe kann noch nicht al­lei­ne blei­ben.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 800345 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Std.
14.09.2021; 07:30 Uhr ca. 4 Stun­den
4073 Wil­he­ring (Ap­pers­berg)