Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. 14-tä­gig
4541 Adl­wang
Haus­halt vor 2 Wo­chen
  • Auf­ga­ben:

    Ra­sen mä­hen, He­cke schnei­den, Laub keh­ren

  • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

    Mo, Di

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 800879 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. 14-tä­gig
4541 Adl­wang