Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
61,00 €/pau­schal
06.12.2021; 17:00 Uhr < 30 Mi­nu­ten
6060 Hall in Ti­rol
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  1 Kind

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Für un­se­ren Sohn 4 Jah­re alt oh­ne Kram­pus

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs

ID: 812750 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
61,00 €/pau­schal
06.12.2021; 17:00 Uhr < 30 Mi­nu­ten
6060 Hall in Ti­rol