Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
05.11.2021; 10:00 Uhr ca. 2 Stun­den
6020 Inns­bruck (Am­ras)
Haus­halt vor 4 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  All­ge­mei­ner Um­gang

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top, Ta­blet

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs, Haus­halts­jobs, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 813574 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
05.11.2021; 10:00 Uhr ca. 2 Stun­den
6020 Inns­bruck (Am­ras)