Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Tag
31.12.2021; 08:00 Uhr 4 Ta­ge
1070 Wien (Neu­bau)
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Be­treu­er

 • Tier­art:

  Hund

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Al­te Mal­te­ser­da­me

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs, Haus­halts­jobs, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 825481 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Tag
31.12.2021; 08:00 Uhr 4 Ta­ge
1070 Wien (Neu­bau)