Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
01.02.2022; 17:00 Uhr ca. 2 Stun­den
6060 Hall in Ti­rol
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  All­ge­mei­ner Um­gang

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Os

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs, Haus­halts­jobs, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 826468 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
01.02.2022; 17:00 Uhr ca. 2 Stun­den
6060 Hall in Ti­rol