Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Tag
16.06.2022; 11:00 Uhr 4 Ta­ge
9073 Kött­manns­dorf (Aich)
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Hund

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  2 Hun­de (4jäh­ri­ger Rott­weiler­rü­de und 10 Mo­na­te al­te fran­zö­si­sche Bull­dog­gen­hün­din)

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs, Haus­halts­jobs, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 853953 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Tag
16.06.2022; 11:00 Uhr 4 Ta­ge
9073 Kött­manns­dorf (Aich)