Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Tag
23.07.2022; 08:00 Uhr 1 Wo­che 1 Std. täg­lich
4030 Linz
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
  • Be­treu­ungs­ort:

    Beim Hal­ter

  • Tier­art:

    Kat­ze, Vö­gel

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs, Fe­ri­en­jobs, Haus­halts­jobs, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 858107 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Tag
23.07.2022; 08:00 Uhr 1 Wo­che 1 Std. täg­lich
4030 Linz