Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
04.06.2022; 22:00 Uhr ca. 2 Stun­den
8020 Graz (Eg­gen­berg)
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
  • An­zahl der Kin­der:

    1 Kind

  • Al­ter der Kin­der:

    10+ Jah­re

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­jobs, Ne­ben­jobs, Haus­halts­jobs, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 858847 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
04.06.2022; 22:00 Uhr ca. 2 Stun­den
8020 Graz (Eg­gen­berg)