Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
ab so­fort 2 Ta­ge
1060 Wien (Ma­ria­hilf)
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
 • Ver­an­stal­tungs­na­me:

  Pri­vat­fei­er im Rooft­op

 • Auf­ga­ben:

  Kun­den­emp­fang, Ser­vice­tä­tig­kei­ten

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  al­le In­fos nach er­folg­rei­cher Ber­wer­bungs An­nah­me!

 • Ka­te­go­ri­en:

ID: 881802 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
ab so­fort 2 Ta­ge
1060 Wien (Ma­ria­hilf)