Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
50,00 €/Std.
22.01.2023; 14:00 Uhr ca. 2 Stun­den
1140 Wien (Pen­zing)
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­zahl der Kin­der:

  Kin­der­grup­pe

 • Al­ter der Kin­der:

  4-5 Jah­re, 6-9 Jah­re

 • Be­son­der­hei­ten:

  Ani­ma­ti­on für Kin­der­ge­burts­tag

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich su­che für den 22.1. für den 3 Ge­burts­tag von mei­nem Sohn ei­ne Ani­ma­ti­on für 8 bis 10 Kin­der für 2 Stun­den im 14 Be­zirk

 • Ka­te­go­ri­en:

  Schü­ler­job, Ne­ben­job

ID: 915409 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
50,00 €/Std.
22.01.2023; 14:00 Uhr ca. 2 Stun­den
1140 Wien (Pen­zing)