Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
31,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
8111 Ju­den­dorf-Stra­ßen­gel (Ju­den­dorf)
Mu­sik vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt, Kla­vier­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Klas­sik, Rock/Pop

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  30 min wä­ren aus­rei­chend.
  Su­che 1x Kla­vier­un­ter­richt (9 Jah­re) und 1x Gi­tar­ren­un­ter­richt (5 Jah­re)

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 929447 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
31,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
8111 Ju­den­dorf-Stra­ßen­gel (Ju­den­dorf)