Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
13.06.2023; 07:00 Uhr 1 Tag
8041 Graz (Lie­benau)
Hand­werk vor 1 Wo­chen
  • Auf­ga­ben:

    Aus­hub von Erd­reich

  • Aus­zah­lung (Ab­rech­nung):

    Über­wei­sung (Hel­fer wird an­ge­stellt)

  • Ka­te­go­ri­en:

    Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Ta­gesjob

  • An­for­de­run­gen: An­mel­dung als kurz­fris­tig be­schäf­tig­ter Stu­dent
ID: 946523 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
13.06.2023; 07:00 Uhr 1 Tag
8041 Graz (Lie­benau)