Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
02.11.2023; 10:00 Uhr 4 Ta­ge
6020 Inns­bruck (Pradl)
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
  • Auf­ga­ben:

    Kun­den­emp­fang, Ser­vice­tä­tig­kei­ten, In­fo­ma­te­ri­al aus­tei­len

  • Ab­rech­nung:

    Stu­dent wird an­ge­stellt

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job

ID: 988932 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
02.11.2023; 10:00 Uhr 4 Ta­ge
6020 Inns­bruck (Pradl)