Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
300,00 €/pau­schal
31.12.2023; 17:00 Uhr ca. 2 Stun­den
6373 Joch­berg
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  3 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Eng­lisch/rus­sisch sp­re­chen­der san­ta Claus oder Weih­nachts­mann für Be­sche­rung und Spie­le da­nach

 • Ka­te­go­ri­en:

  Ne­ben­job

ID: 990169 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
300,00 €/pau­schal
31.12.2023; 17:00 Uhr ca. 2 Stun­den
6373 Joch­berg