Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
108,00 €/pau­schal
24.12.2023; 18:00 Uhr 1 Stun­de
6361 Hopf­gar­ten im Bri­xen­tal (Sal­ven­berg)
Haus­halt vor 4 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  3 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Zu­sätz­li­che An­mer­kun­gen:

  Bit­te am 24.12.2023

  Im Zeit­raum von 18 - 20 Uhr für 1 h

 • Ka­te­go­ri­en:

  Ne­ben­job

ID: 990252 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
108,00 €/pau­schal
24.12.2023; 18:00 Uhr 1 Stun­de
6361 Hopf­gar­ten im Bri­xen­tal (Sal­ven­berg)