Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
21,00 €/Tag
09.02.2021; 07:00 Uhr 3 Ta­ge
2252 An­gern an der March (Ol­lers­dorf)
Haus­halt vor 2 Mo­na­ten
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Hund

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Sind 3 hun­de eher klein

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Ge­ring­fü­gi­ge Be­schäf­ti­gung, Haus­halts­jobs


  Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
  21,00 €/Tag
  09.02.2021; 07:00 Uhr 3 Ta­ge
  2252 An­gern an der March (Ol­lers­dorf)