Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
08.02.2021; 14:00 Uhr ca. 3 Stun­den
4710 Poll­ham (Hor­nes­berg)
Nach­hil­fe vor 3 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Deutsch

 • Schul­form:

  Be­rufs­bil­den­de Schu­le

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Die Gram­ma­tik­feh­ler bei der Di­plom­ar­beit durch­schau­en

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job


Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
08.02.2021; 14:00 Uhr ca. 3 Stun­den
4710 Poll­ham (Hor­nes­berg)